Standards

Our training is based on both the European Association of Behavioral and Cognitive Therapies and the European Association for Psychotherapy standards. The Romanian version of training standards is as follows:

REGULAMENT DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR FORMATIVE ALE

ASOCIAŢIEI DE PSIHOTERAPII COGNITIVE ŞI COMPORTAMENTALE DIN ROMÂNIA (APCCR)

FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ ÎN

PSIHOTERAPII COGNITIVE ŞI COMPORTAMENTALE

Aprobat de Comisia Profesională şi de Board-ul APCCR

I. INTRODUCERE

Formarea în psihoterapii cognitive şi comportamentale, iniţială şi/sau continuă, este organizată pe baza unui Protocol de Colaborare, nr. 12396 din 04.10.2005, încheiat între Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) şi Institutul Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată al Universităţii Babeş-Bolyai (International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health).

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR; http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro) (numită până în 2005 Asociaţia de Hipnoză şi Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală) (APCCR) oferă girul profesional al programelor formative prin: (1) European Association of Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) (unde APCCR este reprezentant naţional); (2) Albert Ellis Institute (AEI), USA (APCCR este centru de formare al AEI) şi (3) Academy of Cognitive Therapy (ACT), USA (APCCR este centru de formare al ACT; Partea I a Aplicaţiei la ACT). APCCR este acreditată naţional de către Colegiul Psihologilor din România (CPR) şi Federaţia Română de Psihoterapie (FRP) pentru formare în psihoterapii cognitive şi comportamentale. APCCR are sediul în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, România, este asociaţie non-profit cu scop educativ şi de formare în psihoterapie, persoană juridică română înfiinţată în baza Încheierii Civile nr. 8016/23.10.2000 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca. În baza Statutului propriu (Art. 7 lit. 3) APCCR poate derula programe de formare şi educaţie în psihoterapii cognitive şi comportamentale.

Institutul Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată al Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul Internaţional; http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro) este structura care oferă girul ştiinţific, precum şi structura organizatoare şi agentul financiar al formării. Dacă formarea are loc în alte locaţii decât Cluj-Napoca, Institutul Internaţional (şi/sau APCCR) se poate asocia cu alte instituţii/organizaţii în realizarea atribuţiilor sale, putându-le delega acestora organizarea şi derularea aspectelor financiare legate de organizare, în condiţiile legii. Institutul Internaţional a fost înfiinţat prin Hotărâre a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai în şedinţa din 31.05.2004, prin statutul aprobat în această şedinţă, Institutul Internaţional putând derula activităţi de formare şi educaţie în psihoterapie.

Temeiul Juridic al Programelor Formative ale APCCR este reprezentat de: (1) Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; (2) Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; (3) Încheierea Civilă nr. 8016/23.10.2000 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, privind înfiinţarea Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România; (4) Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 20.321/07.06.2004, privind înfiinţarea Institutului Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată (International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health).

Modelul pentru Contractul de Formare Iniţială este prezentat în Anexe. Modelul pentru Contractul de Formare Continuă va fi elaborat la data organizării programelor formative specifice sub egida CPR.

II. COMISIA PROFESIONALĂ

Comisia Profesională a APCCR, propusă şi aprobată de Board-ul APCCR, este forul profesional şi ştiinţific care răspunde de organizarea şi de calitatea programelor formative ale APCCR.

Comisia Profesională este compusă din:

· Preşedinte: Daniel David, supervizor-formator în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, ACT, AEI, CPR, FRP)

· Supervizori-formatori [implicaţi în formarea specifică (cursuri, lucrări), autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, supervizare-formare]:

o Irina Holdevici, supervizor-formator în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, CPR, FRP)

o Steve Johnsson, supervizor-formator în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, AEI)

o James McMahon, supervizor-formator în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, AEI)

o Aurora Szentagotai, supervizor-formator în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, AEI, CPR, FRP)

· Psihoterapeuţi certificaţi [implicaţi în formarea specifică (cursuri, lucrări), autocunoaştere şi dezvoltare personală]:

o Oana Benga, psihoterapeut certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, CPR, FRP, NACBT)

o Viorel Lupu, psihoterapeut certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, CPR, FRP, NACBT)

o Bianca Macavei, psihoterapeut certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, CPR, FRP, NACBT)

o Adrian Opre, psihoterapeut certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, CPR, FRP, NACBT)

o Simona Popa, psihoterapeut certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale (EABCT, CPR, FRP, AEI)

Comisia Profesională beneficiază în cursul programelor formative organizate de girul ştiinţific/profesional şi de aportul specific al membrilor din străinătate ai Institutului Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată:

· Dr. David H. Barlow, Boston University, USA

· Dr. Aaron T. Beck, Pennsylvania University, USA

· Dr. Michael Broder, Albert Ellis Institute, USA

· Dr. Frank Dattilio, Harvard Medical School, USA

· Dr. Raymond DiGiuseppe, St. John’s University, USA

· Dr. Thomas Dowd, Kent State University, USA

· Dr. Windy Dryden, London University, UK

· Dr. Albert Ellis, Albert Ellis Institute, USA

· Dr. Michael Eysenck, London University, UK

· Dr. Arthur Freeman, University of Saint Francis, USA

· Dr. David Haaga, American University, USA

· Dr. Philip Kendal, Temple University, USA

· Dr. Irving Kirsch, Plymouth University, UK

· Dr. Elizabeth Loftus, University of California-Irvine, USA

· Dr. Scott Lilienfeld, Emory University, USA

· Dr. Steven Jay Lynn, SUNY at Binghamton, USA

· Dr. Donald Meichenbaum, Waterloo University, Canada

· Dr. Ann Vernon, Albert Ellis Institute, USA

· Dr. Jeffrey Young, Columbia University, USA

III. PROGRAMELE DE FORMARE INIŢIALĂ

1. PREZENTARE GENERALĂ

Formarea în psihoterapii cognitive şi comportamentale se face în trei şcoli /forme diferite:

* Psihoterapie cognitivă (Cognitive Therapy; CT);
* Psihoterapie rational-emotivă şi comportamentală (Rational Emotive Behavior Therapy; REBT);
* Terapie comportamentală (Behavior Therapy; BT).

Indiferent de şcoală/formă, programul de formare are structura de mai jos, curriculum-ul fiind adaptat specific fiecărei şcoli/forme de psihoterapii cognitive şi comportamentale.

Certificarea (certificatul) se face de către APCCR în ”Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale”; adiţional se va elibera şi un supliment de certificat indicând şcoala/forma specifică de psihoterapii cognitive şi comportamentale.

Posesorul acestui certificat poate aplica pentru atestare la organismele naţionale şi internaţionale care reglementează practica în domeniu. Pentru atestare în ţară vor trebui respectate specificaţiile Legii 213/2004, a Hotărârii de Guvern 788/2005, normele Colegiului Psihologilor din România, precum şi alte prevederi legale în vigoare, în funcţie de profesia (pregătirea) de bază a cursantului.

2. STRUCURA PROGRAMULUI DE FORMARE INIŢIALĂ

Programul de Formare Iniţială este organizat modular, pe patru Module/Niveluri. Componentele sale, numărul de ore alocate fiecărei componente, incluzând modalitatea de implementare (ex. modul de organizare al cursurilor/lucrărilor, al supervizărilor, al autocunoaşterii şi dezvoltării personale etc.) şi de echivalare a orelor în cazul fiecărei componente, sunt organizate conform standardelor internaţionale generale (EABCT şi European Association for Psychotherapy, EAP; European Association for Counselling, EAC) şi specifice (ACT, AEI) de formare în psihoterapii cognitive şi comportamentale (adaptate şi standardelor naţionale: CPR, FRP):

Ÿ Pregătire specifică în consiliere psihologică / psihoterapii cognitive şi comportamentale (500 + ore pentru consiliere psihologică; 600+ ore pentru psihoterapie).

o eligibilitate: psihologi (şi asimilaţi), medici psihiatri, asistenţi sociali, pedagogi, teologi; ne-psihologii trebuie să-şi completeze studiile universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin Normele de Atestare ale CPR (www.copsi.ro) înainte de înscrierea la nivelul Modulului 3 (Partea B).

Ÿ Autocunoaştere şi dezvoltare personală (202 ore pentru consiliere psihologică; 262 ore pentru psihoterapie).

Ÿ Practică clinică supervizată (2-3 ani pentru consiliere psihologică, respectiv 3-4 ani pentru psihoterapie, în funcţie de evoluţia cursantului).

Ÿ Supervizare directă (100 ore pentru consilierea psihologică; 200 de ore pentru psihoterapie).

Primele două module, Modulul Primar şi Modulul Avansat, sunt module de introducere primară şi avansată în consiliere psihologică şi/sau psihoterapii cognitive şi comportamentale. Parcurgerea lor este o precondiţie pentru admiterea în cadrul Modului 3, la nivelul căruia începe formarea iniţială în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale.

După ce a fost acceptat la Modulul 3 (Partea B), cursantul este certificat în calitate de consilier psihologic (doar pentru psihologi şi cei asimilaţi), respectiv psihoterapeut, practicant în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale (aceştia devin la cerere membri ai APCCR). Pe baza acestei certificări cursantul poate aplica pentru atestare la organismele naţionale şi internaţionale care reglementează practica în domeniu. La absolvirea Modulului 3 (Partea B) cursantul este certificat în calitate de consilier psihologic (doar pentru psihologi şi cei asimilaţi), respectiv psihoterapeut, specialist în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale. Pe baza acestei certificări cursantul poate aplica pentru atestare la organismele naţionale şi internaţionale care reglementează practica în domeniu. Cursantul care nu finalizează programul de formare în termeni de patru ani de la data încheierii contractului pentru Modulul 3 (Partea B) va primi o adeverinţă de participare şi o descriere a activităţilor desfăşurate (a) fără a fi certificat în consiliere psihologică, respectiv psihoterapii cognitive şi comportamentale şi (b) fără a i se returna taxele plătite până la acea dată, taxe al căror cuantum acoperă activităţile la care a participat cursantul; în acest caz numărul de ore poate fi recunoscut şi continuat în cadrul altor programe de formare organizate de alte organizaţii profesionale naţionale sau internaţionale.

La absolvirea Modulului 4 cursantul este certificat în calitate de consilier psihologic (doar pentru psihologi şi cei asimilaţi), respectiv psihoterapeut, principal în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale, având calitatea de formator-supervizor. Pe baza acestei certificări cursantul poate aplica pentru atestare la organismele naţionale şi internaţionale care reglementează practica în domeniu.

Înscrierea într-un modul de formare nu garantează absolvirea acestuia; absolvirea depinde de promovarea (succesul) la examene şi în cursul activităţilor de supervizare. Cunoaşterea limbii engleze este o condiţie obligatorie pentru participarea la programele de formare deoarece mare parte din cursuri/lucrări sunt în limba engleză ca urmare a faptului ca formarea este organizată în colaborare cu instituţii internaţionale. Cursantul care nu finalizează un modul de formare (din motive proprii sau ca urmare a nereuşitei la examenul scris/supervizare) va primi o adeverinţă de participare şi o descriere a activităţilor desfăşurate fără a fi certificat în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale la nivelul modulului studiat şi fără a i se returna taxele plătite (al căror cuantum acoperă costurile activităţilor la care a participat cursantul). Înscrierea într-un modul superior este condiţionată de absolvirea modulului anterior; în cazuri justificate profesional APCCR poate face excepţii de la această regulă, cu aprobarea preşedintelui Comisiei Profesionale.

Organizarea modulelor de formare (numărul lor anual, locaţia, numărul de cursanţi acceptaţi şi condiţiile de selectare a lor) ţine exclusiv de decizia Comisiei Profesionale a APCCR, care va lua în calcul resursele proprii şi cererea pieţei. Formarea este organizată piramidal, astfel încât nu este garantată absolvirea celor înscrişi la diverse module, iar numărul modulelor superioare este mai mic decât numărul modulelor primare; selecţia se face în funcţie de performanţele cursanţilor la examene. Dacă după plata unei taxe de participare la un modul cursantul nu mai participă la modulul respectiv atunci i se returnează cursantului, pe baza unei cereri scrise adresată Institutului Internaţional, 75 % din taxa achitată.

Toate responsabilităţile care decurg din relaţia cursantului cu clienţii/pacienţii săi revin acestuia, în baza profesiei pe care o are, şi instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. Formatorii/supervizorii sunt responsabili doar pentru calitatea informaţiilor ştiinţifice, declarative şi procedurale, oferite cursantului pe parcursul programului de formare (curs, lucrări, supervizare etc.).

Nivelul 1. Modulul Primar de Introducere în Consiliere Psihologică /Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale

Eligibilitate : psihologi, medici psihiatri, asistenţi sociali, pedagogi, teologi (la nivel de licenţă) sau studenţi în ultimii ani de studiu în aceste domenii. Ne-psihologii trebuie să-şi completeze studiile universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin Normele de Atestare ale CPR (www.copsi.ro), înainte de înscrierea la nivelul Modulului 3 (Partea B).

Obiective : Introducere în consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale.

Durată : 3/4 zile.

Structura :

(a) formare specifică în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale (114 ore):

* Cursuri directe pe baza bibliografiei obligatorii (14 ore):
+ Introducere în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale (8 ore):
o Diagnostic şi evaluare clinică
o Conceptualizare clinică
o Tehnici de intervenţie; prezentare generală
o Relaţia terapeutică şi evaluare rezultatelor intervenţiei
o Consilierea psihologică/Psihoterapiile cognitive şi comportamentale în contextul ştiinţelor cognitive (3 ore):
+ Modelul ABC cognitiv şi comportamental
o Rezistenţe la consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale (3 ore).
* Studiu individual supervizat (bibliografia obligatorie: 100 ore; echivalare: 1 oră =15 pagini ) (vezi Anexe)

(b) autocunoaştere şi dezvoltare personală (10 ore).

* Organizată în grup, prin supervizare directă (10 ore).

Rezultate pentru participanţi : Cunoştinţe specifice referitoare la consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale şi la propria persoană.

Certificarea : Prin examen scris şi supervizare. Se va elibera adeverinţă de participare [ 20 Credite Educaţionale (CE)].

Taxa: 150 de Euro. Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.

Nivelul 2. Modulul Avansat de Introducere în Consiliere Psihologică /Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale

Eligibilitate : psihologi, medici psihiatri, asistenţi sociali, pedagogi, teologi (la nivel de licenţă) sau studenţi în ultimii ani de studiu în aceste domenii. Absolvirea Modulului Primar condiţionează înscrierea la Modulul Avansat (se pot face excepţii, cu aprobarea preşedintelui Comisiei Profesionale, pentru înscrierea directă la nivelul Modulului Avansat, pe baza analizei activităţii profesionale a candidatului).

Obiective : Aprofundarea studiului în consiliere psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale.

Durată : 3/4 zile.

Structura :

(a) formare specifică în consiliere psihologică/psihoterapii cognitive şi comportamentale (164 ore)

* Cursuri directe pe baza bibliografiei obligatorii (14 ore):
o Studiu avansat al consilierii psihologice/psihoterapiilor cognitive şi comportamentale (6 ore):
+ Diagnostic şi evaluare clinică
+ Conceptualizare clinică
+ Tehnici de intervenţie
+ Relaţia terapeutică şi evaluare rezultatelor intervenţiei
o Particularităţi ale consilierii psihologice/psihoterapiilor cognitive şi comportamentale la copil şi adolescent (4 ore);
o Personalitatea şi tulburările de personalitate în perspectivă cognitiv-comportamentală (4 ore).
* Studiu individual supervizat (bibliografia obligatorie: 150 ore; echivalare 1 oră =15 pagini ) (vezi Anexe).

(b) autocunoaştere şi dezvoltare personală (62 ore)

* Organizată în grup, prin supervizare directă (12 ore).
* Autoanaliză pe baza Fişei de Autoanaliză (50 ore).
o De la primul modul până la al doilea modul cursanţilor li se cere ca săptămânal să analizeze două situaţii problematice cu care s-au confruntat, prin prisma Fişei de Autoanaliză. Aceste analize adunate într-un portofoliu sunt prelucrate de membrii ai Comisiei Profesionale iar rezultatele prelucrărilor sunt comunicate cursantului în cadrul activităţii de supervizare directă, organizată în grup la nivelul Modulului 2.

Rezultate pentru participanţi : Cunoştinţe specifice avansate referitoare la consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale şi la propria persoană.

Certificarea : Prin examen scris şi supervizare. Se va elibera adeverinţă de participare (20 CE).

Taxa : 200 de Euro. Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.

Nivelul 3. Modul de Formare Iniţială în Consiliere Psihologică /Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale

Eligibilitate : psihologi, medici psihiatri, asistenţi sociali, pedagogi, teologi (la nivel de licenţă); aceştia trebuie să prezinte o dovadă că sunt angajaţi într-o instituţie în care oferă / pot oferi servicii de intervenţie psihologică şi au ocazia de a lucra în echipă interdisciplinară (ex. psihologi, medici, asistenţi sociali etc.). Parcurgerea Modulului Avansat condiţionează înscrierea la Modulul de Formare Iniţială (se pot face excepţii, cu aprobarea preşedintelui Comisiei Profesionale, pentru înscrierea directă la nivelul Modulului de Formare Iniţială, pe baza analizei activităţii profesionale a candidatului).

Obiective : Aprofundarea studiului profesional în consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale.

Structura : Modulul 3 are două părţi: PARTEA A ŞI PARTEA B

PARTEA A

Durata : 3 /4 zile

(a) formare specifică în consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale (218 ore)
o Cursuri directe pe baza bibliografiei obligatorii (18 ore):
+ Organizarea şedinţelor şi etapelor de consiliere psihologică/psihoterapie cognitivă şi comportamentală (3 ore)
+ Analize de caz (video) (15 ore echivalente)
o Studiu individual supervizat (bibliografia obligatorie: 200 ore; echivalare: 1 oră =15 pagini ) (vezi Anexe)

(b) autocunoaştere şi dezvoltare personală (80 ore)
o Autoanaliză pe baza Fişei de Autoanaliză (50 ore)
+ De la al doilea modul până la al treilea modul cursanţilor li se cere ca săptămânal să analizeze două situaţii problematice cu care s-au confruntat, prin prisma Fişei de Autoanaliză. Aceste analize adunate într-un portofoliu sunt prelucrate iar rezultatele prelucrărilor sunt comunicate cursantului în cadrul activităţii de supervizare directă, organizată individual de către supervizorul alocat fiecărui cursant.
+ Diagnostic şi evaluare (30 de ore): cursanţii completează o baterie de probe psihologice (14; vezi Anexe) acoperind aspectele cognitive, comportamentale, emoţionale şi de personalitate, care sunt apoi cotate de supervizor / cursant şi interpretate individual cu supervizorul propriu.

Rezultate pentru participanţi : Cunoştinţe specifice avansate şi proceduri referitoare la consilierea psihologică/psihoterapiile cognitive şi comportamentale şi la propria persoană.

Certificarea : Prin examen scris şi supervizare. Se va elibera adeverinţă de participare (20 CE).

Taxa : 200 de Euro. Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.

DUPĂ PARCURGEREA ACESTOR ETAPE CANDIDATUL POATE OPTA PENTRU FORMARE ÎN CONSILIERE PSIHOLOGICĂ SAU PSIHOTERAPIE

PARTEA B:
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ (accesibilă doar psihologilor şi celor asimilaţi)

(a) Practică de consiliere psihologică supervizată (pe parcursul a doi/trei ani; minim 500 ore)

a. Supervizarea directă va viza minimum 10 pacienţi/clienţi, din patru forme diferite de patologie/probleme psihologice (exclusiv psihopatologie), incluzând copii/adolescenţi şi adulţi. În două dintre cele 10 cazuri se abordează probleme legate de optimizare şi dezvoltare personală, iar într-un caz probleme de cuplu/familie/terapie de grup. Toate şedinţele desfăşurate de cursant în cadrul programului de formare trebuie înregistrate audio, supervizorii alocaţi cursantului (şi preşedintele Comisiei Profesionale sau cei desemnaţi de acesta) având acces şi putând verifica randomizat orice înregistrare. Cursantul este puternic încurajat să utilizeze casete audio în temele/prescripţiile cognitiv-comportamentale pentru acasă date pacientului /clientului. Primele cazuri vor viza o patologie uşoară, urmând ca doar ultimele cazuri să includă patologie severă (ex. asistenţa psihologică a bolnavilor terminali etc.). Cursantul este obligat să recomande (şi să se asigure că este făcut) un examen medical pentru a se exclude condiţiile medicale ale problemelor psihologice ale pacientului/clientului. Dacă în urma acestui examen se recomandă tratament medical atunci tratamentul psihologic se va face fără a afecta tratamentul medical. Cursantul răspunde profesional pentru implementarea acestor indicaţii.

b. Fiecare cursant va avea doi supervizori diferiţi dintre care unul este răspunzător şi pentru activitatea de autocunoaştere şi dezvoltare personală a cursantului pe parcursul Modulului 3 (Partea B). Primul supervizor face supervizarea pentru primele 5 cazuri iar cel de-al doilea pentru următoarele 5 cazuri (cursantul poate avea maximum 2 cazuri simultane aflate în supervizare).

c. La fiecare trei şedinţe se va face un raport către supervizorul alocat cazului. Pentru primele trei şedinţe se face un raport după fiecare şedinţă. Raportul are următoarea structură: (a) obiectivele fiecărei şedinţe; (b) metodele utilizate pentru atingerea obiectivelor; (c) rezultatele obţinute; (d) dificultăţi întâmpinate; (e) planul pentru următoarele (trei) şedinţe; (f) descrierea succintă a experienţei personale şi autoevaluarea performanţei în cadrul şedinţei şi a relaţiei cu pacientul/clientul (1 foarte slab-5 foarte bine). Începerea unei noi şedinţe de consiliere după raport se face doar după primirea feedback-ului şi sugestiilor din partea supervizorului (prin discuţie directă, e-mail, sau telefon), în baza raportului primit. Dacă supervizorul alocat cazului nu poate fi contactat pentru a oferi sugestii, atunci va fi contactat celălalt supervizor, iar dacă şi acesta este indisponibil cursantul îl va contacta pe Conf. univ. dr. Daniel David înainte de a avea şedinţa următoare de consiliere psihologică. La cererea cursantului şi în condiţii stabilite de comun acord şi alte cazuri pot fi supervizate, contra cost, de membri ai Comisiei Profesionale.

d. În cursul practicii supervizate continuă activitatea de pregătire specifică în consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală prin studiu individual supervizat (bibliografia accesibilă on line, pe bază de parolă, pe site-ul Instituţiei Formatoare: http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro ) şi întâlniri/cursuri pentru studiu în grup (anunţate cu cel puţin o lună înainte).

(b) Supervizarea directă (echivalentul a minimum 100 ore)

a. Se vor prezenta minimum 20 casete audio înregistrate cu şedinţe de consiliere psihologică (minimum două pentru fiecare caz); condiţiile şi momentul înregistrării vor fi stabilite cu fiecare supervizor în parte. Feedback-ul va fi oferit prin întâlniri directe, individuale şi în grup, şi/sau mediate prin telefon/e-mail. Echivalarea orelor se face respectând normele internaţionale de consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală: 2 ore/casetă cursant (autoanaliza şedinţei prin prisma modelului cognitiv-comportamental); 2 ore/casetă supervizor; 1 oră/discuţii cursant şi supervizor. Supervizarea directă include şi modul în care cursantul face evaluarea psihologică (ex. utilizarea probelor psihologice) a cazurilor.

(c) Autocunoaştere şi dezvoltare personală (50 ore)

a. Autoanaliză pe baza Fişei de Autoanaliză (50 ore). Cursanţilor li se cere ca săptămânal să analizeze cea mai problematică situaţie cu care s-au confruntat, prin prisma Fişei de Autoanaliză. Aceste analize adunate într-un portofoliu sunt prelucrate de supervizorul desemnat cu activitatea de autocunoaştere şi dezvoltare personală; interpretările supervizorului sunt comunicate cursantului în cadrul activităţii de supervizare directă, individuală şi în grup, organizată de către supervizorul alocat fiecărui cursant.

(d) Rezultate pentru participanţi: Cunoştinţe şi proceduri specifice avansate referitoare la consilierea psihologică cognitivă şi comportamentală şi la propria persoană.

(e) Certificarea: Examen scris şi supervizare. Se va elibera un certificat de consilier psihologic specialist în consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală, dacă sunt absolvite examenele scrise şi supervizarea (60 CE).

(f) Taxa: 400 de Euro (plătită în rate după o schema agreată de Instituţia Formatoare şi cursant). Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.
PSIHOTERAPIE

(a) Practică de psihoterapie supervizată (pe parcursul a trei /patru ani; minimum 600 ore)

a. Supervizarea directă va viza minimum 12 pacienţi/clienţi, din patru forme diferite de patologie/probleme psihologice (inclusiv psihopatologie), incluzând copii/adolescenţi şi adulţi. În două dintre cele 12 cazuri se abordează probleme legate de optimizare şi dezvoltare personală, iar într-un caz probleme de cuplu/familie/terapie de grup. Toate şedinţele desfăşurate de cursant în cadrul programului de formare trebuie înregistrate audio; supervizorii alocaţi cursantului (şi preşedintele Comisiei Profesionale sau cei desemnaţi de acesta) având acces şi putând verifica randomizat orice înregistrare. Cursantul este puternic încurajat să utilizeze casete audio în temele/prescripţiile cognitiv-comportamentale pentru acasă date pacientului /clientului. În cazul psihopatologiei, primele cazuri vor viza o patologie uşoară, urmând ca doar ultimele cazuri să includă patologie severă (ex. tulburări de personalitate, tulburare bipolară etc.). Cursantul este obligat să recomande (şi să se asigure că este făcut) un examen medical pentru a se exclude condiţiile medicale ale problemelor psihologice/psihopatologiei pacientului/clientului. Dacă în urma acestui examen se recomandă tratament medical atunci tratamentul psihologic se va face fără a afecta tratamentul medical. Cursantul răspunde profesional pentru implementarea acestor indicaţii.

b. Fiecare cursant va avea doi supervizori diferiţi dintre care unul este răspunzător şi pentru activitatea de autocunoaştere şi dezvoltare personală a cursantului pe parcursul Modulului 3 (Partea B). Primul supervizor conduce supervizarea pentru primele 6 cazuri iar cel de-al doilea pentru următoarele 6 cazuri (cursantul poate avea maximum 2 cazuri simultane aflate în supervizare).

c. La fiecare trei şedinţe se va face un raport către supervizorul alocat cazului. Pentru primele trei şedinţe se face un raport după fiecare şedinţă. Raportul are următoarea structură: (a) obiectivele fiecărei şedinţe; (b) metodele utilizate pentru atingerea obiectivelor; (c) rezultatele obţinute; (d) dificultăţi întâmpinate; (e) planul pentru următoarele (trei) şedinţe; (f) descrierea succintă a experienţei personale şi autoevaluarea performanţei în cadrul şedinţei şi a relaţiei cu pacientul/clientul (1 foarte slab-5 foarte bine). Începerea unei noi şedinţe de psihoterapie după prezentarea raportului se face doar după primirea feedback-ului şi sugestiilor din partea supervizorului (prin discuţie directă, e-mail, sau telefon), în baza raportului primit. Dacă supervizorul alocat cazului nu poate fi contactat pentru a oferi sugestii, atunci va fi contactat celălalt supervizor, iar dacă şi acesta este indisponibil cursantul îl va contacta pe Conf. univ. dr. Daniel David, înainte de a avea şedinţa următoare de psihoterapie. La cererea cursantului şi în condiţii stabilite de comun acord şi alte cazuri pot fi supervizate, contra cost, de membri ai Comisiei Profesionale.

d. În cursul practicii supervizate continuă activitatea de pregătire specifică în psihoterapii cognitive şi comportamentale prin studiu individual supervizat (bibliografia accesibilă on line, pe bază de parolă, pe site-ul Instituţiei Formatoare: http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro ) şi întâlniri /cursuri pentru studiu în grup.

(b) Supervizarea directă (echivalentul a minimum 200 ore)

a. Se vor prezenta minimum 40 casete audio înregistrate de şedinţe psihoterapeutice (minim trei pentru fiecare caz); condiţiile şi momentul înregistrării vor fi stabilite cu fiecare supervizor în parte. Feedback-ul va fi oferit prin întâlniri directe, individuale şi în grup şi/sau prin telefon/e-mail. Echivalarea orelor se face respectând normele internaţionale de psihoterapii cognitive şi comportamentale: 2 ore/casetă cursant (autoanaliza şedinţei prin prisma modelului cognitiv-comportamental); 2 ore/casetă supervizor; 1 oră/discuţii cursant şi supervizor. Supervizarea directă include şi modul în care cursantul face evaluarea clinică (ex. utilizarea probelor clinice) a cazurilor.

(c) Autocunoaştere şi dezvoltare personală (100 ore)

a. Autoanaliză pe baza Fişei de Autoanaliză (100 ore). Cursanţilor li se cere ca săptămânal să analizeze cea mai problematică situaţie cu care s-au confruntat, prin prisma Fişei de Autoanaliză. Aceste analize adunate într-un portofoliu sunt prelucrate de supervizorul desemnat cu activitatea de autocunoaştere şi dezvoltare personală; interpretările supervizorului sunt comunicate cursantului în cadrul activităţii de supervizare directă sau în grup, organizată individual de către supervizorul alocat fiecărui cursant.

(d) Rezultate pentru participanţi: Cunoştinţe şi proceduri specifice şi avansate referitoare la psihoterapiile cognitive şi comportamentale şi la propria persoană.

(e) Certificarea: Examen scris şi supervizare. Se va elibera un certificat de psihoterapeut specialist în psihoterapii cognitive şi comportamentale, dacă sunt absolvite examenele scrise şi supervizarea (80 CE).

(f) Taxa: 600 de Euro (plătită în rate după o schema agreată de Instituţia Formatoare şi cursant). Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.

Nivelul 4. Modul de Formare Iniţială Avansată

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Eligibilitate : consilier psihologic specialist în consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală.

Obiective : Formare avansată în consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală.

Durată : 3 /4 zile.

(a) formare specifică în psihoterapii cognitive şi comportamentale (40 ore):
+ Cursuri directe pe baza bibliografiei obligatorii (20 ore):
# Supervizarea în consilierea psihologică; Principii şi fundamente
# Supervizarea în consilierea psihologică cognitivă şi comportamentală; Tehnici şi proceduri
# Obstacole în supervizare
+ Studiu individual supervizat (bibliografia obligatorie: 20 ore)

(b) co-supervizare (24 ore):
+ Organizată în grup, prin co-supervizare directă (12 ore)
+ Organizată prin co-supervizarea unor cazuri clinice prezentate video (12 ore)

Rezultate pentru participanţi : Cunoştinţe şi proceduri specifice şi avansate referitoare la supervizarea-formarea în consilierea psihologică cognitivă şi comportamentală şi la propria persoană.

Certificarea : Examen scris şi supervizare (plus analiza contribuţiei ştiinţifice şi vizibilităţii profesional-ştiinţifice a cursantului). Se va elibera un certificat de consilier psihologic formator/supervizor în consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală (20 CE).

Taxa : 200 de Euro. Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.
PSIHOTERAPIE

Eligibilitate : psihoterapeut specialist în psihoterapii cognitive şi comportamentale.

Obiective : Formare avansată în psihoterapii cognitive şi comportamentale.

Durată : 3/4 zile.

Structura :

(a) formare specifică în psihoterapii cognitive şi comportamentale (80 ore):
+ Cursuri directe pe baza bibliografiei obligatorii (30 ore):
# Supervizarea în psihoterapie; Fundamente şi principii
# Supervizarea în psihoterapiile cognitive şi comportamentale; Tehnici şi proceduri
# Obstacole în supervizare
+ Studiu individual supervizat (bibliografia obligatorie: 50 ore)

(b) co-supervizare (50 ore):
+ Organizată în grup şi individual, prin co-supervizare directă (25 ore)
+ Organizată prin co-supervizarea unor cazuri clinice prezentate video (25 ore)

Rezultate pentru participanţi : Cunoştinţe şi proceduri specifice şi avansate referitoare la supervizarea în psihoterapia cognitivă şi comportamentală şi la propria persoană.

Certificarea : Examen scris şi supervizare (plus analiza contribuţiei ştiinţifice şi vizibilităţii profesional-ştiinţifice a cursantului). Se va elibera un certificat ca psihoterapeut formator/supervizor în consiliere psihologică cognitivă şi comportamentală (20 CE).

Taxa : 200 de Euro. Colaboratorii APCCR pot fi scutiţi de taxă.

IV. FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

APCCR şi Institutul Internaţional vor organiza (a) cursuri complementare de specializare în domeniul psihologiei clinice, consilierii psihologice şi psihoterapiei şi (b) formare continuă a celor care au beneficiat de formarea iniţială, sub egida Colegiului Psihologilor din România. Propunerile de cursuri şi curriculumul acestora vor fi stabilite în funcţie de cererile şi nevoile domeniului. Numărul creditelor alocate acestor formări va fi stabilit de Colegiul Psihologilor din România, separat pentru fiecare formare/curs propus, la momentul propunerii şi aprobării formării.

ANEXE

Anexa 1. Contract de Formare

CONTRACT DE FORMARE /EDUCAŢIE ÎN

PSIHOTERAPII COGNITIVE ŞI COMPORTAMENTALE

Art. 1. Temei juridic:
+ Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
+ Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
+ Încheierea Civilă nr. 8016/23.10.2000 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, privind înfiinţarea Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România;
+ Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 20.321/07.06.2004 în şedinţa Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din 31.05.2005, privind înfiinţarea Institutului Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată (International Institute for the Advanced Study of Psychotherapy and Applied Mental Health).

Art. 2. Părţile contractului:

2.1. Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR), cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, România, reprezentată de Conf. univ. dr. psiholog Daniel David în calitate de preşedinte, asociaţie profesională non-profit, cu scop educativ şi de formare în psihoterapie (4 niveluri/module), persoană juridică română înfiinţată în baza Încheierii Civile nr. 8016/23.10.2000, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca, numită aici INSTITUŢIE FORMATOARE.

2.2. Dl/D-na_____________________________________________________________,

cu domiciliul în__________________________________________________________,

născut(ă) la data de________________________________________________________,

identificat(ă) cu actul de identitate_____________seria_________nr.________________,

CNP___________________________________________________________________,

în calitate de CURSANT în psihoterapii cognitive şi comportamentale.

Art. 3. Obiectul contractului:

Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor de formare şi educaţie în psihoterapii cognitive şi comportamentale, şcoala / forma_____________________________________________________________, reglementând raporturile dintre INSTITUŢIA FORMATOARE şi CURSANT, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR FORMATIVE ALE APCCR (vezi la http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro), pentru modulul/nivelul____________________________.

Art. 4. Termenii contractului:

4.1. Prezentul contract se încheie pe durata normală de formare_________________________________________________________________, CURSANTUL având obligaţia de a achita taxele de formare după următorul plan______________________4.2. Înscrierea într-un modul de formare nu garantează absolvirea acestuia; absolvirea depinde de promovarea (succesul) la examene şi în cursul activităţilor de supervizare. Cursantul care nu finalizează programul de formare care face obiectul prezentului contract (din motive proprii sau ca urmare a nereuşitei la examenul scris/supervizare) va primi o adeverinţă de participare şi o descriere a activităţilor desfăşurate, fără a fi certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale la nivelul modului studiat şi fără a i se returna taxele plătite (al căror cuantum acoperă participarea cursantului la cursuri şi activităţi).

4.3. Înscrierea într-un modul superior este condiţionată de absolvirea modului anterior; în cazuri justificate profesional APCCR poate face excepţii de la această regulă.

4.4. Organizarea modulelor de formare (numărul lor anual, locaţia, numărul de cursanţi acceptaţi şi condiţiile de selectare a lor) ţine exclusiv de decizia APCCR, care va lua în calcul resursele proprii şi cererea pieţei. Formarea este organizată piramidal, astfel încât nu este garantată absolvirea celor înscrişi la diverse module, iar numărul modulelor superioare (3, 4) este mai mic decât numărul modulelor primare (1, 2).

4.5. În cazul modulului trei (Partea B), cursantul care nu finalizează programul de formare în termen de patru ani de la data încheierii contractului pentru acest modul, va primi o adeverinţă de participare şi o descriere a activităţilor desfăşurate, fără a fi certificat în psihoterapii cognitive şi comportamentale şi fără a i se returna taxele plătite până la acea dată (al căror cuantum acoperă participarea cursantului la cursuri şi activităţi).

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

5.1. Drepturile INSTITUŢIEI FORMATOARE:

* Stabileşte condiţiile de înscriere, formare, examinare, întrerupere, exmatriculare din programul de formare sau reînscriere a cursantului;
* Supraveghează modul în care cursantul îşi respectă obligaţiile şi îndatoririle;
* Stabileşte cuantumul taxei de formare, în funcţie de costurile specifice formării;
* Stabileşte modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de formare.

5.2. Obligaţiile INSTITUŢIEI FORMATOARE

* Organizează activităţii de formare profesională la un nivel calitativ ridicat, personalul implicat în programul de formare răspunzând pentru calitatea ştiinţifică a informaţiei oferite;
* Eliberează adeverinţa de participare la programele de formare corespunzătoare modulului parcurs şi/sau certificatul de competenţă în consiliere psihologică respectiv, psihoterapii cognitive şi comportamentale, corespunzător modulului parcurs.

5.3. Drepturile CURSANTULUI

* De a participa la activităţile de formare prevăzute în programul de formare;
* De a susţine examenele şi celelalte forme de verificare a cunoştinţelor dobândite;
* În cazul în care nu reuşeşte la un examen scris/supervizare, poate contesta în scris decizia în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, răspunsul final şi definitiv, după reanalizarea activităţii / lucrării cursantului, comunicându-i-se acestuia în termen de 5 zile de la data depunerii contestaţiei.

5.4. Obligaţiile CURSANTULUI

* Achitarea taxelor aferente participării la fiecare modul;
* Respectarea REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR FORMATIVE ALE APCCR (vezi http: //www.psychotherapy.ro ) şi a indicaţiilor/informaţiilor oferite în cadrul programului de formare (ex. la curs, lucrări, supervizare etc.) ;
* Respectarea Codului Etic şi a Deontologiei Profesionale specifice profesiei (ex. psiholog, medic etc.);
* Respectarea Codului Etic şi a Deontologiei Profesionale aşa cum sunt ele asumate de: European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (http://www.eabct.com), European Association for Psychotherapy (http://www.europsych.org), Federaţiei Române de Psihoterapie (http://www.psihoterapie.ro) şi Colegiului Psihologilor din România (pentru psihologi şi cei asimilaţi psihologilor) (http://www.copsi.ro);
* Să fie angajat sau să lucreze voluntar, pe tot parcursul programului de formare -Modulul 3 şi 4-, într-o instituţie / organizaţie în care are dreptul de a oferi servicii de psihologie, psihiatrie, consiliere psihologică şi/sau intervenţie (psiho)terapeutică.
* Răspunde profesional pentru activităţile desfăşurate cu pacienţii /clienţii în cadrul programului de formare în psihoterapii cognitive şi comportamentale şi pentru rezultatele acestor activităţi, în baza normelor profesiei şi a regulamentelor instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 6. Rezilierea contractului:

Contractul poate fi reziliat cu acordul părţilor sau unilateral în cazul în care cursantul solicită voluntar retragerea din programul de formare. Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care cursantul nu reuşeşte la examene (ex. examenele scrise , supervizare etc.) în urma unui răspuns final şi definitiv, nu respectă termenii prezentului contract sau este exmatriculat înainte de finalizarea acestuia. Rezilierea contractului, indiferent de formă, duce la pierderea taxelor achitate de CURSANT până la acea dată pentru derularea programului de formare.

Art. 7. Alte clauze:

Prezentul contract s-a încheiat astăzi______________________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte a contractului.

Asociaţia de Psihoterapii Cursant

Cognitive şi Comportamentale din România

Preşedinte

Conf. univ. dr. Daniel David

Anexa 2. Bibliografia Obligatorie

Notă:

Bibliografia este accesibilă prin:

Ÿ Biblioteca Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (şi alte biblioteci mari din ţară);

Ÿ Biblioteca Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă (Cluj-Napoca);

Ÿ Site-ul Instituţiei Formatoare (http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro), pe bază de parolă, pentru cursanţi.

Lucrările pot fi achiziţionate direct prin: www.diverta.ro; www.amazon.com; marile librării din ţară; Editura ASCR (Cluj-Napoca; str. Republicii nr. 37);

Modulul 1

Beck, J.S. (1995). Cognitive Therapy: Basics and Beyond. New York: The Guilford Press.

David, D. (ed.). Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Cluj-Napoca: ASCR Press.

Dryden, W., & DiGiuseppe, R. (2003). Ghid de terapie raţional-emotivă şi comportamentală. Cluj: Ed. ASCR.

Ellis, A. (1994). Reason and emotion in psychotherapy (re. ed.). Secaucus, NJ: Birscj Lane.

Holdevici, I. (1998). Elemente de psihoterapie. (ed. a 3-a). Bucureşti: B.I.C. ALL.

Modulul 2

David, D. (2000). Psihoterapie şi hipnoterapie cognitiv-comportamentală. Intervenţie cognitiv-comportamentală în tulburările psihice, psihosomatice şi optimizarea umană. (ed a 2-a). Cluj: Ed. Risoprint.

David, D. (ed.). Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Cluj-Napoca: ASCR Press.

Dryden, W. (2002). Fundamentals of rational emotive behaviour therapy. A training handbook. London: Whurr Publishers Ltd.

Ellis, A., & Harper, R. A. (1961). A guide to rational living. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.

Meichenbaum, D.H. (1977). Cognitive-Behavior Modification: An Integrative Approach. New-York: Plenum.

Waters, V. (2003). Poveşti raţionale pentru copii. Cluj: Ed. ASCR.

Modulul 3

American Psychiatric Association (2003). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale. Ediţia a 4-a revizuită. 2000. Bucureşti: Ed. Asociaţiei Psihiatrilor Liberi din România.

Beck, A.T., Freeman, A., & Davis, D.D. (2004). Cognitive therapy of personality disorders (2nd. ed). New York: Guilford Press.

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press.

David, D. (ed.). Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Cluj-Napoca: ASCR Press.

Dowd, T.E. (2004). Cognitive hypnotherapy. Jason Aaronson Inc.

Hawton, K., Salkovskis, P.M., Kirk, J., & Clark, D.M. (1989). Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems: A Practical Guide . Oxford: Oxford Medical Publications.

Hersch, J. (1997). Mirarea filozofică. Humanitas: Bucureşti.

Ianoşi, I. (1996). O istorie a filozofiei româneşti , Ed. Apostrof: Cluj-Napoca.

Kaplan, H.I., & Sadock, B.J. ( 1998). Kaplan & Sadock’s Synopsis of psychiatry, behavioral sciences, clinical psychiatry. Baltimore: Williams & Wilkins.

Kazdin, A.E., & Weisz, J.R. (2003). Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents. New York: The Guilford Press.

Salavastru, C. (2003). Teoria şi practica argumentării. Polirom: Iaşi.

Stoianovici, D., Dima, T., & Marga, A. ( 1991). Logică generală. Editura Didactică şi Pedagogică: Bucureşti.

La alegere lucrări de sinteză şi/sau reprezentative în:

Ÿ Literatură şi artă românească şi universală

Ÿ Filozofie românească şi universală (incluzând filozofia orientală)

Ÿ Istorie românească şi universală.

Modulul 4

David, D. (ed.). Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Cluj-Napoca: ASCR Press.

David, D (2003). Castele de nisip. Ştiinţă şi pseudoştiinţă în psihopatologie. Cluj: Ed. Tritonic.

Journal of Cognitive Psychotherapy: An Intenational Quarterly, Vol. 12, No. 1, 1998. Numărul special dedicat supervizării în psihoterapiile cognitive şi comportamentale.

Bibliografie Obligatorie pentru Modulele 3 (Partea B) şi 4

Bibliografia obligatorie este afişată pe site-ul Instituţiei Formatore la: www.psychotherapy.ro. Accesul este permis pe bază de parolă doar cursanţilor.

Anexa 3. Lista Probelor Psihologice Utilizate în Evaluarea Cursanţilor ca Parte a Autocunoaşterii şi Dezvoltării Personale

Notă:

PDE, DAS, ABS-II, USA şi YSQ sunt oferite cursanţilor pentru utilizare gratuită în timpul practicii sub supervizare iar învăţarea utilizării lor este cuantificată în cadrul orelor de supervizare directă (vezi normele EABCT).

NIVELUL SUBIECTIV/AFECTIV

Ÿ Profilul Stărilor Afective (POMS)

Ÿ Profilul Distresului Emoţional (PDE)

Ÿ Inventarul de Depresie Beck

Ÿ Inventarul de Anxietate ca Stare şi Trăsătură (S.T.A.I.; forma 1 şi 2)

NIVELUL COGNITIV

Ÿ Scala de Atitudini Disfuncţionale (DAS)

Ÿ Scala de Atitudini şi Credinţe (ABS-II)

Ÿ Chestionarul de Gânduri Automate (ATQ)

Ÿ Scala de Acceptare Necondiţionată (USA)

Ÿ Scala de Stimă de Sine (SS)

Ÿ Scala de Stil Atribuţional (SAAQ)

NIVELUL COMPORTAMENTAL

Ÿ Chestionarul de Dezirabilitate Socială (SDS)

STRUCURA DE PERSONALITATE

Ÿ Inventarul de Personalitate Eysenck (EPI)

Ÿ Chestionarul de Optimism (LOT)

Ÿ Mecanisme de Coping-Apărare-Defensive (B-Cope)

Ÿ Chestionarul de Scheme Cognitive Young (YSQ)

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog